TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Báo cáo và KH công tác 6 tháng, năm

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 01-07-2021 15:16
59 Lượt xem
Xem cỡ chữ

6 tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong điều kiện bình thường mới, vừa tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh xẩy ra trên vật nuôi làm thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, các ban ngành cấp huyện; sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã giành được những kết quả khá quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Xã Nam Phúc Thăng
. . . . .
 • Sơ kết cổng tác xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2022
 • Báo cáo 3 năm thực hiện cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh với...
 • Báo cáo rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC, cơ...
 • Kiện toàn ban phát triển thôn Tân Trường
 • Ban hành 1 số chính sách xây dựng NTM năm 2022
 • Thông báo phân công lịch trực lễ 30/4, 01/5
 • Báo cáo thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân...
 • Công văn giao xử lý ý kiến, kiến nghị cử tri
 • Đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi
 • báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 4
 • kiện toàn ban phát triển thôn Phong Hầu
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Yên Thành
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Thinh
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Tiến
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Trung Đông
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Đông Đoài
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Đông Đoài
 • Kết quả thực hiện Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
 • báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch tháng 5
 • Quyết định thành lập Tổ giải tỏa hành lang ATGT
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: