TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Báo cáo và KH công tác 6 tháng, năm

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh năm 2021

20-12-2021
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động trên mọi mặt của đời sống xã hội, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021, nhưng Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn, cán bộ, nhân dân xã nhà đã nỗ lực cố gắng vượt bậc, tập...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

01-07-2021
6 tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong điều kiện bình thường mới, vừa tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh xẩy ra trên vật nuôi làm thiệt hại lớn về tài sản...

Báo cáo sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

30-06-2020
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

30-06-2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

30-04-2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
1
 • Sơ kết cổng tác xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2022
 • Báo cáo 3 năm thực hiện cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh với...
 • Báo cáo rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC, cơ...
 • Kiện toàn ban phát triển thôn Tân Trường
 • Ban hành 1 số chính sách xây dựng NTM năm 2022
 • Thông báo phân công lịch trực lễ 30/4, 01/5
 • Báo cáo thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân...
 • Công văn giao xử lý ý kiến, kiến nghị cử tri
 • Đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi
 • báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 4
 • kiện toàn ban phát triển thôn Phong Hầu
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Yên Thành
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Thinh
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Tiến
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Trung Đông
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Đông Đoài
 • Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Đông Đoài
 • Kết quả thực hiện Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
 • báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, kế hoạch tháng 5
 • Quyết định thành lập Tổ giải tỏa hành lang ATGT
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: