TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Báo cáo và KH công tác 6 tháng, năm

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng

03-11-2021
BÁO CÁO Kết quả kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

01-07-2021
6 tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong điều kiện bình thường mới, vừa tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế; bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh xẩy ra trên vật nuôi làm thiệt hại lớn về tài sản...

Báo cáo sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020

30-06-2020
Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

30-06-2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

30-04-2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
1
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: