TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

03-11-2021
công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03-11-2021
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 áp dụng trên địa...

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03-11-2021
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quy định về mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai từ 15/9/2021

10-10-2021
Quy định về mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai từ 15/9/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

09-08-2021
UYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09-08-2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số: 397 /UBND V/v tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính Quý II năm 2021

14-03-2021
Số: 397 /UBND V/v tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính Quý IV năm 2020

Số: 43 /KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh

09-03-2021
Triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh

V/v triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

05-02-2021
V/v triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

Số: 46 /KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

01-02-2021
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Số: 45/KH-UBND KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021

01-02-2021
Số: 45/KH-UBND KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021

KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

25-01-2021
KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

DANH MỤC HỒ SƠ BAN ISO UBND XÃ NAM PHÚC THĂNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH Năm 2020

26-10-2020
DANH MỤC HỒ SƠ BAN ISO UBND XÃ NAM PHÚC THĂNG, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH Năm 2020
Số:   14 /UBND-CQĐT Về việc triển khai chiến dịch  rà quét xử lý mã độc năm 2020

Số: 14 /UBND-CQĐT Về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020

16-10-2020
Số: 14 /UBND-CQĐT Về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020

Số: 2825/UBND-VHTT Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

05-10-2020
Số: 2825/UBND-VHTT Về việc triển khai thực hiện Quyết định 1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Số: 2824 /UBND-VHTT V/v hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng dịch vụ công của huyện https://hcccx.hatinh.gov.vn

05-10-2020
Số: 2824 /UBND-VHTT V/v hướng dẫn thực hiện và tuyên truyền đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng dịch vụ công của huyện https://hcccx.hatinh.gov.vn

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng

04-09-2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

04-09-2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

21-08-2020
NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

QUY CHẾ THỰC HIỆN VĂN HÓA VĂN MINH CÔNG SỞ

21-08-2020
(Quy chế này được ban hành theo quyết định số 95/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm2020
1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: