TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 429/BC - UBND 14/09/2022 Bao-cao-kiem-soat-TTHC-quy-IIII-nam-2022
2 428/BC-UBND 14/09/2022 Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-2022
3 422/UBND 13/09/2022 Trả lời ý kiến đề xuất của Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1
4 413/KH - UBND 13/09/2022 Ke-hoach-thang-hanh-dong-nguoi-cao-tuoi-nam-2022
5 136/QĐ - UBND 13/09/2022 Qd-Hoi-dong-tu-van-thue-2022
6 416/BC - UBND 11/09/2022 Bao-cao-tuan-36
7 416/BC - UBND 11/09/2022 Bao-cao-tuan-36
8 404/UBND 06/09/2022 Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát HĐND Tỉnh về xây dựng NTM
9 403/GM - UBND 06/09/2022 GM-lam-viec-ba-Nguyen-Thi-Hoa
10 402/UBND 06/09/2022 Góp ý đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
11 401/GM - UBND 06/09/2022 Liên hoan đêm hội trăng rằm và tổng kết hè 2022
12 400/UBND 06/09/2022 Đề nghị sữa chữa sai sót dữ liệu đăng ký khai sinh
13 400/GM - UBND 05/09/2022 giay-moi-giai-quyet-donHoang-Dang-Ba
14 399/GM-UBND 05/09/2022 giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
15 398/GM-UBND 05/09/2022 giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
  1 2 3 4 5
 • Bao-cao-kiem-soat-TTHC-quy-IIII-nam-2022
 • Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-2022
 • Trả lời ý kiến đề xuất của Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1
 • Ke-hoach-thang-hanh-dong-nguoi-cao-tuoi-nam-2022
 • Qd-Hoi-dong-tu-van-thue-2022
 • Bao-cao-tuan-36
 • Bao-cao-tuan-36
 • Góp ý đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
 • Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát HĐND Tỉnh về xây dựng...
 • Liên hoan đêm hội trăng rằm và tổng kết hè 2022
 • Đề nghị sữa chữa sai sót dữ liệu đăng ký khai sinh
 • GM-lam-viec-ba-Nguyen-Thi-Hoa
 • V/v đôn đốc các ban, ngành báo cáo CCHC quý III năm 2022
 • Đề nghị tạm hoãn chuyển công tác chức danh công chức văn phòng
 • Thành lập Ban tổ chức liên hoan văn nghệ đêm hội trăng rằm và tổng...
 • Thành lập Tổ giúp việc liên hoan văn nghệ đêm hội trăng rằm và...
 • Sữa chữa dữ liệu đăng ký khai sinh
 • Kien-toan-BCD-Thu-thue-chu-thau-XD
 • giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
 • giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: