TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số:84 /UBND 03/03/2021 Về việc chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
2 Số:75/KH-UBND 23/02/2021 Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2021
3 Số: 73 /KH-UBND 23/02/2021 iểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xãnăm 2021
4 Số:74 /KH-UBND 23/02/2021 Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong CQHCNN trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng năm 2021
5 17/08/2020 Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 24/8/2020
6 327/UBND 10/08/2020 Giao giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa I
7 02 10/08/2020 Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 16/8/2020
8 159/QĐ-UBND 27/07/2020 Quyết định thành lập ban quản lý dự án xây dựng công trình Cải tạo nhà giao dịch một cửa trụ sở xã Nam Phúc Thăng
9 325/BC-UBND 24/07/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
10 06/BC-BCĐ 23/06/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020
11 227/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện
12 Số 57/QĐ-UBND 12/03/2020 Quy chế hoạt động củ Ban chỉ đạo " Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, gắn với xây dựng đời sống văn hóa.
13 03/BC-UBND 12/01/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019
14 09 /QĐ-UBND 06/01/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
15 05 /QĐ-UBND 04/01/2020 Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2020
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: