TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Văn bản chỉ đạo, điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 211/BC - UBND 14/06/2022 Kiểm soát TTHC quý II năm 2022
2 210/BC - UBND 14/06/2022 Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
3 208/BC - UBND 12/06/2022 Báo cáo tuần 23
4 199/GM - UBND 10/06/2022 Giỗ nhà thờ Trần Muông
5 110/QĐ - UBND 10/06/2022 Thành lập Ban tổ chức lễ hội nhà thờ Trần Muông
6 194/GM - UBND 07/06/2022 Làm việc theo nội dung cấp giấy chứng nhận QSD đất ông Phan Văn Thọ
7 191/GM - UBND 06/06/2022 Làm việc chuẩn bị đền thờ Trần Muông
8 186/GM-UBND 06/06/2022 Làm việc theo nội dung đơn thư của ông Hoàng Văn Lan
9 188/KH - UBND 03/06/2022 Về việc tiêm phòng vắc xin Covid - 19 đợt 9 cho trẻ em
10 187/KH - UBND 03/06/2022 Kế hoạch phòng bệnh sốt xuất huyết
11 182/BC - UBND 02/06/2022 Kết quả tự kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2022
12 184/TTr-UBND 01/06/2022 Đề nghị phê chuẩn Đề án phát triển NNNT gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập
13 180/KH - UBND 30/05/2022 Phòng, chống dịch bệnh ở người
14 179/GM - UBND 30/05/2022 Tập huấn triển khai Đề án 06 về dữ liệu Quốc gia dân cư
15 172/UBND 26/05/2022 Triển khai tiêm vacxin cho trẻ trên 5 tuổi
16 171/BC - UBND 26/05/2022 báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 5
17 170/BC - UBND 24/05/2022 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch tháng 6
18 180/KH-UBND 17/05/2022 Tiêm Covid - 19 đợt 8 cho trẻ em
19 132/GM-UBND 10/05/2022 Sơ kết cổng tác xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2022
20 127/BC- UBND 05/05/2022 Báo cáo 3 năm thực hiện cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh với văn hóa công sở
21 126/BC - UBND 05/05/2022 Báo cáo rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC, cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông
22 106/QĐ- UBND 04/05/2022 Kiện toàn ban phát triển thôn Tân Trường
23 84/QĐ - UBND 28/04/2022 Ban hành 1 số chính sách xây dựng NTM năm 2022
24 98/UBND 25/04/2022 Đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi
25 95/BC - UBND 25/04/2022 báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 4
26 93/QĐ - UBND 25/04/2022 kiện toàn ban phát triển thôn Phong Hầu
27 92/TB - UBND 25/04/2022 Thông báo phân công lịch trực lễ 30/4, 01/5
28 92/QĐ - UBND 25/04/2022 Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Yên Thành
29 91/QĐ- UBND 25/04/2022 Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Thinh
30 90/QĐ - UBND 25/04/2022 Kiện toàn Ban phát triển NTM thôn Phúc Tiến
  1 2 3 4 5
 • Kiểm soát TTHC quý II năm 2022
 • Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
 • Báo cáo tuần 23
 • Giỗ nhà thờ Trần Muông
 • Thành lập Ban tổ chức lễ hội nhà thờ Trần Muông
 • Làm việc theo nội dung cấp giấy chứng nhận QSD đất ông Phan Văn Thọ
 • Làm việc theo nội dung đơn thư của ông Hoàng Văn Lan
 • Làm việc chuẩn bị đền thờ Trần Muông
 • Về việc tiêm phòng vắc xin Covid - 19 đợt 9 cho trẻ em
 • Kế hoạch phòng bệnh sốt xuất huyết
 • Kết quả tự kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2022
 • Đề nghị phê chuẩn Đề án phát triển NNNT gắn với xây dựng NTM, nâng...
 • Tập huấn triển khai Đề án 06 về dữ liệu Quốc gia dân cư
 • Phòng, chống dịch bệnh ở người
 • Triển khai tiêm vacxin cho trẻ trên 5 tuổi
 • báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 5
 • báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch tháng 6
 • Tiêm Covid - 19 đợt 8 cho trẻ em
 • Sơ kết cổng tác xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2022
 • Báo cáo 3 năm thực hiện cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh với...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: