TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Danh bạ điện thoại và Email

STT Tên cán bộ Chức vụ Di động Email
1 Nguyễn Văn Báu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0915462299
2 Nguyễn Hữu Tú Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0917491268 huutucn@gmail.com
3 Phạm Văn Tuấn Chủ tịch UBND 0979242555 tuanhaicx@gmail.com
4 Đặng Quốc Thỏa Chủ tịch UBMMTQ 0387827998
5 Nguyễn Thị Thủy Phó Chủ tịch HĐND 0947418737 nguyenthithuyhdnd@gmail.com
6 Thái Văn Thụ Phó chủ tịch UBND 0328344288 thaivanthu.camthang@gmail.com
7 Hoàng Kim Túy Phó chủ tịch UBND 0976999689 hoangkimtuy1976@gmail.com
8 Trần Hữu Hương Phó chủ tịch UBND 0919049499 tranhuongcx@gmail.com
9 Nguyễn Thị Diễm Hằng Văn phòng thống kê 0914592889 hangduyen2610@gmail.com
10 Nguyễn Thị Vân Văn phòng thống kê 0913338489
11 Trần Thị Châu Văn phòng nội vụ 0975828055 tranchau,vhhn@gmail.com
12 Nguyễn Tiến Lợi Công chức Tư pháp 0984605334
13 Hoàng Thị Yến Công chức Tư pháp 0975187966
14 Hoàng Văn Phượng Công chức VHTT 0978732997
15 Nguyễn Thị Cảnh Công chức CSXH 0976626415
16 Nguyễn Thị Yến Phó bí thư ĐTN, Đài truyền thanh 0979002816
17 Nguyễn Huy Nga Hiệu trưởng trường THCS Nam Phúc Thăng 0989631148
18 Chu Văn Sơn Hiệu trưởng trường TH Nam Phúc Thăng 2 0989801639
19 Nguyễn Thanh Tùng Hiệu trưởng trường TH Nam Phúc Thăng 1 0862918586
20 Nguyễn Thị Định Hiệu trưởng trường MN Nam Phúc Thăng 2 0979798486
21 Nguyễn Thị Hồng Vân Hiệu trưởng trường MN Nam Phúc Thăng 1 0941082263
22 Hoàng Văn Chung Trạm trưởng Trạm y tế 0917246667
23 Thái Văn Thụ Giám đốc 0328344288 thaivanthu,camthang@gmail.com
24 Hàn Công Chiến Chỉ huy trưởng QS 0969220077
25 Nguyễn Trọng Thuần Phó CHQS 0918600568
26 Trần Hữu Khánh Trưởng công an 0912218788
27 Hoàng Văn Toàn Phó trưởng công an 0869979638
28 Nguyễn Văn Minh Công an viên thường trực 0904542464
29 Nguyễn Thị Thúy Kế toán ngân sách 0973181212
30 Nguyễn Văn Quỳnh Trưởng ban Tài chính ngân sách 0989732476 ktcamphuc@gmail.com