TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
  • Bao-cao-kiem-soat-TTHC-quy-IIII-nam-2022
  • Bao-cao-CCHC-Quy-III-nam-2022
  • Trả lời ý kiến đề xuất của Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 1
  • Ke-hoach-thang-hanh-dong-nguoi-cao-tuoi-nam-2022
  • Qd-Hoi-dong-tu-van-thue-2022
  • Bao-cao-tuan-36
  • Bao-cao-tuan-36
  • Góp ý đề án đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
  • Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát HĐND Tỉnh về xây dựng...
  • Liên hoan đêm hội trăng rằm và tổng kết hè 2022
  • Đề nghị sữa chữa sai sót dữ liệu đăng ký khai sinh
  • GM-lam-viec-ba-Nguyen-Thi-Hoa
  • V/v đôn đốc các ban, ngành báo cáo CCHC quý III năm 2022
  • Đề nghị tạm hoãn chuyển công tác chức danh công chức văn phòng
  • Thành lập Ban tổ chức liên hoan văn nghệ đêm hội trăng rằm và tổng...
  • Thành lập Tổ giúp việc liên hoan văn nghệ đêm hội trăng rằm và...
  • Sữa chữa dữ liệu đăng ký khai sinh
  • Kien-toan-BCD-Thu-thue-chu-thau-XD
  • giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
  • giay-moi-lam-viec-don-thu-ong-Hoang-Van-Lan
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: