TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
 • Kế hoạch tham gia giải bóng đá Nam Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX
 • Giải quyết đơn thư ông Trần Hữu Sum (Hưng Quang)
 • Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư bà Hoàng Thị Châu (công dân...
 • Báo cáo tuần 32
 • Tiêm phòng Covid - 19 trẻ em đợt 14
 • Phối hợp cấp giấy chứng nhận QSD đất bà Trần Thị Hòa
 • Họp hội đồng tư vấn đất đai
 • Giai quyết đơn thư ông Hoàng Văn Lan
 • Giải quyết đơn thư bà Hoàng Thị Châu
 • Tổ trọng tài giải bóng chuyền hơi hội người cao tuổi 2022
 • Phối hợp cung cấp thông tin đăng ký khai sinh ông Trần Hữu Khước
 • Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 83 của HĐND Tỉnh
 • Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân
 • Cung cấp thông tin lưu trữ hồ sơ khai sinh
 • Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010 của Chính Phủ
 • Báo cáo tuần 31
 • Kế hoạch tiêm phòng Covid - 19 trẻ em đợt 29
 • Đề nghị xem xét công nhận di tích văn hóa cấp Tỉnh
 • Thành lập Ban tổ chức giải bóng đá Thiếu niên Hè 2022
 • Thành lập Tổ trọng tài giải bóng đá thiếu niên Hè 2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: