TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Cải cách hành chính

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 10-01-2022 14:50
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

UBND xã Nam Phúc Thăng
. . . . .
  • Kiểm soát TTHC quý II năm 2022
  • Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
  • Báo cáo tuần 23
  • Giỗ nhà thờ Trần Muông
  • Thành lập Ban tổ chức lễ hội nhà thờ Trần Muông
  • Làm việc theo nội dung cấp giấy chứng nhận QSD đất ông Phan Văn Thọ
  • Làm việc theo nội dung đơn thư của ông Hoàng Văn Lan
  • Làm việc chuẩn bị đền thờ Trần Muông
  • Về việc tiêm phòng vắc xin Covid - 19 đợt 9 cho trẻ em
  • Kế hoạch phòng bệnh sốt xuất huyết
  • Kết quả tự kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2022
  • Đề nghị phê chuẩn Đề án phát triển NNNT gắn với xây dựng NTM, nâng...
  • Tập huấn triển khai Đề án 06 về dữ liệu Quốc gia dân cư
  • Phòng, chống dịch bệnh ở người
  • Triển khai tiêm vacxin cho trẻ trên 5 tuổi
  • báo cáo lấy ý kiến hài lòng người dân về TTHC tháng 5
  • báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch tháng 6
  • Tiêm Covid - 19 đợt 8 cho trẻ em
  • Sơ kết cổng tác xây dựng NTM 4 tháng đầu năm 2022
  • Báo cáo 3 năm thực hiện cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh với...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: