TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
hòa giải Tranh chấp đất đai giữa ông Trần Hữu Xuân và ông Trần Hữu Hoàn  công dân thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng

hòa giải Tranh chấp đất đai giữa ông Trần Hữu Xuân và ông Trần Hữu Hoàn công dân thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng

15-10-2022
ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp Trung tâm hành chính xã, UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức buổi hòa giải Tranh chấp đất đai giữa ông Trần Hữu Xuân và ông Trần Hữu Hoàn công dân thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, cuộc họp đã đi đến thống nhất như sau: 1....
Hòa giải Tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Châu và ông Đặng Quốc Thành  công dân thôn Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng

Hòa giải Tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Châu và ông Đặng Quốc Thành công dân thôn Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng

15-10-2022
ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp Trung tâm hành chính xã, UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức buổi hòa giải Tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Châu và ông Đặng Quốc Thành công dân thôn Trung Đông, xã Nam Phúc Thăng. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, cuộc họp đã đi đến thống nhất như sau: 1....

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư bà Hoàng Thị Châu (công dân Trung Đông)

15-08-2022
Ngày 01.7.2022 UBND xã Nam Phúc Thăng đã tổ chức làm việc giải quyêt đơn của bà Hoàng Thị Châu (Công dân thôn Trung Đông) và đã tiến hành kiểm tra thực địa. Ngày 15.8.2022 UBND xã tiếp tục tổ chức làm việc và thống nhất tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình để thống nhất ranh giới theo quy định.
Trả lời đơn thư ông Lê Xuân Hiếu

Trả lời đơn thư ông Lê Xuân Hiếu

10-08-2022
Kết quả giải quyết đơn thư ông Lê Xuân Hiếu

Trả lời đơn đề nghị của ông Trương Nài (thôn Hưng Quang)

10-08-2022
Trả lời đơn đề nghị của ông Trương Nài (thôn Hưng Quang)

Báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Hồ Viết Quang, công dân thôn 1 xã Nam Phúc Thăng

19-01-2022
Thực hiện Công văn số 4195/UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao giải quyết đơn kiến nghị của ông Hồ Viết Quang, trú tại thôn 1, xã Nam Phúc Thăng. Nội dung đơn kiến nghị việc UBND xã Nam Phúc Thăng xây dựng hồ sơ cho ông Hoàng Bá Thanh chiếm đoạt đất gia đình ông
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: