TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Khen thưởng, xử phạt trong QLNN
Khen thưởng công tác chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3

Khen thưởng công tác chuyển đổi ruộng đất lần thứ 3

05-08-2022
Ngày 05 tháng 8 năm 2022 UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi ruộng đất lần 3. Hội nghị đã ghi nhận đánh giá cao những thành tích thôn Đông Đoài đạt được trong công tác chuyển đổi ruộng đất lần 3, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022

Khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022

25-07-2022
Ngày 0.7.2022 UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: