Từ ngày : 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023

UBND XÃ NAM PHÚC THĂNG

  • Thứ 2 Ngày 27/03/2023

  • Thứ 3 Ngày 28/03/2023

  • Thứ 4 Ngày 29/03/2023

  • Thứ 5 Ngày 30/03/2023

  • Thứ 6 Ngày 31/03/2023

  • Thứ 7 Ngày 01/04/2023

  • Chủ nhật Ngày 02/04/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 27-03-2023