Từ ngày : 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

UBND XÃ NAM PHÚC THĂNG

  • Thứ 2 Ngày 17/01/2022

  • Thứ 3 Ngày 18/01/2022

  • Thứ 4 Ngày 19/01/2022

  • Thứ 5 Ngày 20/01/2022

  • Thứ 6 Ngày 21/01/2022

  • Thứ 7 Ngày 22/01/2022

  • Chủ nhật Ngày 23/01/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 18-01-2022