TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành xã Nam Phúc Thăng

12-08-2020
Thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chinh phủ, tỉnh , huyện và Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Xã Nam Phúc Thăng được thành lập từ ngày 01/01/2020 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã...

Xã Cẩm Thăng

10-08-2020
Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. Xin giới thiệu đôi nét về xã Cẩm Thăng trước khi sáp nhập.

Xã Cẩm Phúc

10-08-2020
Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. Xin giới thiệu đôi nét về xã Cẩm Phúc trước khi sáp nhập.

Xã Cẩm Nam

30-04-2020
Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. Xin giới thiệu đôi nét về xã Cẩm Nam trước khi sáp nhập.
Cẩm Nam - Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Cẩm Nam - Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

29-04-2020
Thực hiện Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Cẩm Nam vinh dự...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: