TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Ngân sách

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

10-01-2021
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

10-01-2021
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

10-01-2021
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

10-01-2021
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: