TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Quy hoạch, kế hoạch

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021

23-02-2021
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

23-02-2021
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021

KẾ HOẠCH Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021

23-02-2021
KẾ HOẠCH Kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2021

QUY CHẾ quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử

20-02-2021
QUY CHẾ Về quản lý và hoạt động Trang thông tin điện tử xã Nam Phúc Thăng

KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

17-02-2021
KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

Quyết định ban hành ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

10-09-2020
Ngày 04/9/2020 UBND huyện ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà tĩnh

Quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng xã Nam Phúc Thăng

10-09-2020
Ngày 04/10/2020 UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Quy hoạch chung xây dựng xã Nam Phúc Thăng, ;huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
1
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: