TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Cải cách hành chính

Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2023

Đăng ngày 20-02-2023 21:41
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã Nam Phúc Thăng. Ngày 27/01/2023 UBND xã Nam Phúc Thăng ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: