TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Cải cách hành chính

Quyết định phân công nhiệm vụ CCHC nhà nước tại UBND xã Nam Phúc Thăng giai đoạn 2023-2030

Đăng ngày 20-02-2023 21:32
52 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ nhiệm vụ của các ban, ngành liên quan về công tác Cải cách hành chính. Ngày 29/12/20222 UBND xã đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND vê phân công nhiệm vụ CCHC nhà nước tại UBND xã Nam Phúc Thăng giai đoạn 2023-2030.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: