TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 09-08-2021 08:06
103 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh
. . . . .
 • Kế hoạch tham gia giải bóng đá Nam Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ IX
 • Giải quyết đơn thư ông Trần Hữu Sum (Hưng Quang)
 • Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư bà Hoàng Thị Châu (công dân...
 • Báo cáo tuần 32
 • Tiêm phòng Covid - 19 trẻ em đợt 14
 • Phối hợp cấp giấy chứng nhận QSD đất bà Trần Thị Hòa
 • Họp hội đồng tư vấn đất đai
 • Giai quyết đơn thư ông Hoàng Văn Lan
 • Giải quyết đơn thư bà Hoàng Thị Châu
 • Tổ trọng tài giải bóng chuyền hơi hội người cao tuổi 2022
 • Phối hợp cung cấp thông tin đăng ký khai sinh ông Trần Hữu Khước
 • Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 83 của HĐND Tỉnh
 • Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân
 • Cung cấp thông tin lưu trữ hồ sơ khai sinh
 • Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010 của Chính Phủ
 • Báo cáo tuần 31
 • Kế hoạch tiêm phòng Covid - 19 trẻ em đợt 29
 • Đề nghị xem xét công nhận di tích văn hóa cấp Tỉnh
 • Thành lập Ban tổ chức giải bóng đá Thiếu niên Hè 2022
 • Thành lập Tổ trọng tài giải bóng đá thiếu niên Hè 2022
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: