TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Giáo dục - Y tế

Số:144 /UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh

Đăng ngày 07-05-2021 16:42
58 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kính gửi: - Ban quản lý các chợ trên địa bàn xã; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: