TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Giáo dục - Y tế

Số:147 /UBND V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đăng ngày 07-05-2021 16:44
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kính gửi: - Cấp ủy, ban cán sự 23 thôn; - Ban giám hiệu các trường, Trạm Y tế xã; - Các ban, ngành liên quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: