TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ NAM PHÚC THĂNG

Đăng ngày 30-04-2020 10:27
7303 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 819 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Xã Nam Phúc Thăng được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 3 xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc, Cẩm Thăng. Ngày 06/01/2020 HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. UBND xã Nam Phúc Thăng gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 11 Công chức chuyên môn, Công an xã 5 đồng chí và 11 cán bộ không chuyên trách

Phạm Văn Tuấn
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: