TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Thông tin tuyên truyền

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

03-11-2021
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quy định về mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai từ 15/9/2021

28-09-2021
Quy định về mức đóng góp Quỹ Phòng chống thiên tai từ 15/9/2021

Phân bổ Thu- Chi ngân sách năm 2021,Theo quyết định xố 12/QĐ-UBND

12-07-2021
Phân bổ Thu- Chi ngân sách năm 2021,Theo quyết định xố 12/QĐ-UBND

chính sách đối với trẻ mồ côi

30-06-2021
chính sách đối với trẻ mồ côi

Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2020

30-06-2021
Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2020

KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

25-01-2021
KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tại đơn vị xã Nam Phúc Thăng

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

03-09-2020
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

03-09-2020
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

03-09-2020
TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG PH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

03-09-2020
HỘI ĐỒNG PH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

HỘI ĐỒNG PH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

03-09-2020
HỘI ĐỒNG PH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN CẨM XUYÊN

CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG THỰC BẢN SAO

03-09-2020
CÁC LOẠI GIẤY TỜ KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG THỰC BẢN SAO

NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP VỀ HỘ TỊCH

03-09-2020
NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý CỦA THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP VỀ HỘ TỊCH

HỎI – ĐÁP LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2019/NĐ-CP NGÀY 06/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

03-09-2020
HỎI – ĐÁP LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2019/NĐ-CP NGÀY 06/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG

03-09-2020
HỎI - ĐÁP VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG

HỎI, ĐÁP Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

03-09-2020
HỎI, ĐÁP Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018

03-09-2020
Những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018

KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật có hiệu lực năm 2020

24-08-2020
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành các luật có hiệu lực năm 2020

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ I NĂM 2020

24-08-2020
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ I NĂM 2020
1 2 3
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: