TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Tin tức sự kiện
Quyết định Về việc kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở năm 2023

Quyết định Về việc kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở năm 2023

22-03-2023
Ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Nam Phúc Thăng ban hành Quyết định Về việc kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở năm 2023. Theo đó, toàn xã hiện có 17 tổ hòa giải tại 17 đơn vị thôn, việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải các vụ việc...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ NAM PHÚC THĂNG NĂM 2023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT XÃ NAM PHÚC THĂNG NĂM 2023

22-03-2023
Ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Nam Phúc Thăng ban hành quyết định kiện toàn lại đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã Nam Phúc Thăng.
Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

22-03-2023
Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Theo đó, có 23/23 xã thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. (có quyết định kèm theo)
QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG THỰC SƠ YẾU LÝ LỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG THỰC SƠ YẾU LÝ LỊCH

22-03-2023
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 3: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG THỰC SƠ YẾU LÝ LỊCH
Khiếu nại, tố cáo khác phản ánh, kiến nghị như thế nào?

Khiếu nại, tố cáo khác phản ánh, kiến nghị như thế nào?

22-03-2023
Bài tuyên truyền pháp luật tháng 3: Khiếu nại, tố cáo khác phản ánh, kiến nghị như thế nào?
Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023

Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023

17-03-2023
Ngày 14/3/2023, UBND xã Nam Phúc Thăng ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023. Kế hoạch nhằm mục đích đưa công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả, chất lượng, tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Trang thông tin điện tử xã Nam Phúc Thăng

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Trang thông tin điện tử xã Nam Phúc Thăng

14-03-2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Trang thông tin điện tử xã Nam Phúc Thăng
BÁI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

BÁI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

08-03-2023
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023, thay thế Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 và Nghị quyết 55/1998/NQ-UBTVQH10. 06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi xã Nam Phúc Thăng

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi xã Nam Phúc Thăng

03-03-2023
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi xã Nam Phúc Thăng
Xã Nam Phúc Thăng hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai

Xã Nam Phúc Thăng hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai

03-03-2023
Ngày 2/3//2023 Xã Nam Phúc Thăng hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi
UBND, UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) năm 2023

UBND, UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) năm 2023

03-03-2023
UBND, UBMTTQ xã Nam Phúc Thăng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) năm 2023. Thành phần tham dự: Ở xã các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TTr HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã , trưởng phó các ban ngành đoàn thể, , ban công an xã, Hiệu trưởng các...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: