TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Trang chủ Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể

Xây dựng chính quyền cấp xã

Đăng ngày 11-08-2020 08:15
4316 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo Hiến pháp năm 2013, xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính thấp nhất trong phân định các đơn vị hành chính ở Việt Nam. Ở các đơn vị hành chính cấp xã, chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Sưu tầm
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: