TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM PHÚC THĂNG

Loading...
Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023

Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023

17-03-2023
Ngày 14/3/2023, UBND xã Nam Phúc Thăng ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2023. Kế hoạch nhằm mục đích đưa công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả, chất lượng, tiếp...

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022

27-02-2023
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ số CCHC năm 2022. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023. UBND xã Nam Phúc Thăng đã xây dựng Kế...

Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2023

20-02-2023
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã Nam Phúc Thăng. Ngày 27/01/2023 UBND xã Nam Phúc Thăng ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023.

Quyết định phân công nhiệm vụ CCHC nhà nước tại UBND xã Nam Phúc Thăng giai đoạn 2023-2030

20-02-2023
Căn cứ nhiệm vụ của các ban, ngành liên quan về công tác Cải cách hành chính. Ngày 29/12/20222 UBND xã đã ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND vê phân công nhiệm vụ CCHC nhà nước tại UBND xã Nam Phúc Thăng giai đoạn 2023-2030.
Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên

24-10-2022
Thực hiện Kế hoạch số 3039/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện về tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2022. Sáng ngày 24/10/2022 UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi.
Đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn

Đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn

01-10-2022
Thực hiện nhiệm vụ năm “Dân vận chính quyền” và Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; Kế hoạch số 1200/KH-UBND ngày 27/7/2018 của UBND huyện về tổ chức tiếp xúc đối thoại...
Họp quán triệt khắc phục tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ chỉ ra vào tháng 8.2022

Họp quán triệt khắc phục tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ chỉ ra vào tháng 8.2022

17-09-2022
Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Đoàn kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của huyện đã về kiểm tra tại xã Nam Phúc Thăng, trong đó đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như: không đeo thẻ cán bộ, công chức, đi làm muộn so với thời gian quy định, chưa có đồng phục cho bộ phận 1...
Họp quán triệt các ban, ngành phụ trách CCHC về khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm8

Họp quán triệt các ban, ngành phụ trách CCHC về khắc phục tồn tại, hạn chế CCHC 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm8

22-08-2022
Ngày 22 tháng 8 năm 2022 UBND xã Nam Phúc Thăng tổ chức họp các ban, ngành phụ trách công tác CCHC nhằm quán triệt một số nội dung về công tác CCHC, kiểm soát TTHC. Tại cuộc họp đã giao cụ thể các ban, ngành khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC 8 tháng đầu năm, đặc biệt trên các...
Hội nghị triển khai công tác khắc phục các tồn tại, hạn chê, công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị triển khai công tác khắc phục các tồn tại, hạn chê, công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

25-07-2022
triển khai công tác khắc phục các tồn tại, hạn chê, công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Chấn chỉnh 1 số nội dung về kiểm soát TTHC quý I/2022

Chấn chỉnh 1 số nội dung về kiểm soát TTHC quý I/2022

18-06-2022
Thời gian qua công tác kiểm soát TTHC nói chung, tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của xã nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính cơ bản được giải quyết kịp thời, tình trạng hồ sơ quá hạn...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: